płyty torowe na podbudowie bez maty elastycznej
14.05.2006
zdjęcie: mkm101