torowisko w technologii węgierskiej po wypełnieniu szczelin dylatacyjnych masą uszczelniającą
14.05.2006
zdjęcie: mkm101