torowisko w technologii węgierskiej przed wypełnieniem szczelin dylatacyjnych masą uszczelniającą
14.05.2006
zdjęcie: mkm101