odprowadzenie wody z torowiska
14.05.2006
zdjęcie: mkm101