torowisko w technologii węgierskiej
od dołu: podbudowa betonowa, mieszanka mineralno-asfaltowa, mata elastyczna, płyta torowa
14.05.2006
zdjęcie: mkm101