torowisko w technologii węgierskiej
od dołu: podbudowa betonowa, mieszanka mineralno-asfaltowa, mata elastyczna, płyta torowa
03.05.2006
zdjęcie: mkm101