odprowadzenie wody z torowiska
03.05.2006
zdjęcie: mkm101