torowisko w technologii Rheda City
geowłóknina i zasypka ziemna (pod nawierzchnię trawiastą)
28.09.2014r.
zdjęcie: el_kocurro