torowisko w technologii Rheda City
po lewej - gotowa platforma przystankowa i nawierzchnia asfaltowobetonowa przy platformie
po prawej - zasypka ziemna pod nawierzchnię trawiastą
powyżej - gotowa sieć napowietrzna
05.10.2014r.
zdjęcie: el_kocurro