torowisko w technologii Rheda City
wyrównywanie i utwardzanie warstwy ochronnej (mieszanki kruszyw naturalnych)
07.08.2014r.
zdjęcie: el_kocurro