torowisko w technologii Rheda City
geowłóknina, siatka wzmiacniająca i warstwa ochronna (mieszanka kruszyw naturalnych)
05.08.2014r.
zdjęcie: el_kocurro