tarcza zewnętrzna koła typu "stopiątkowego"
źródło: modyfikacja własna w oparciu o materiały przetargowe TW sp. z o.o.