tarcza koła (koło bose) typu "stopiątkowego"
źródło: modyfikacja własna w oparciu o materiały przetargowe TW sp. z o.o.