teren ZETiT T-1
skład wagonów kolejowych po rozładunku
29.06.2016r.
zdjęcie: Maciej Gryszel