torowisko w technologii Rheda City
betonowa płyta podbudowy - krótko po wylaniu
22.09.2007r.
zdjęcie: mkm101