torowisko w technologii Rheda City
kratki odwodnieniowe stosowane przy nawierzchni asfaltowobetonowej
03.08.2014r.
zdjÍcie: el_kocurro