torowisko w technologii Rheda City
od lewej/bliżej do prawej/w głębi: podłoże gruntowe, geowłóknina, siatka wzmacniająca, warstwa ochronna (mieszanka kruszyw naturalnych), ułożony ruszt torowy
20.06.2014r.
zdjęcie: mkm101