torowisko w technologii Rheda City
geowłóknina, siatka wzmacniająca, warstwa ochronna (mieszanka kruszyw naturalnych)
22.05.2014r.
zdjęcie: mkm101