torowisko w technologii Rheda City
geowłokina i siatka wzmacniająca, w głębi - warstwa ochronna (mieszanka kruszyw naturalnych)
22.05.2014r.
zdjęcie: el_kocurro