torowisko w technologii Rheda City
ruszt torowy
bliżej (z prawej) - ruszt w ustawieniu stosowanym przy nawierzchni asfaltowobetonowej (uniesiony),
w głębi (z lewej) - ruszt w ustawieniu stosowanym przy nawierzchni trawiastej (przed uniesieniem)
31.08.2014r.
zdjęcie: mkm101