torowisko w technologii Rheda City
ruszt torowy
bliżej - ruszt w ustawieniu stosowanym przy nawierzchni asfaltowobetonowej,
w głębi - ruszt w ustawieniu stosowanym przy nawierzchni trawiastej
31.08.2014r.
zdjęcie: mkm101