zajezdnia R-4 Żoliborz
tory odstawcze od strony ul. Książąt Mazowieckich (dawniej - ul. Encyklopedycznej)
na wprost w głębi - brama wjazdowa/wyjazdowa
18.05.2013r.
zdjęcie: mkm101