zajezdnia R-4 Żoliborz
widok od strony ul. Zgrupowania AK "Kampinos
od lewej hala tokarki podtorowej, budynek administracyjny, brama wjazdowa/wyjazdowa
18.05.2013r.
zdjęcie: mkm101