zajezdnia R-3 Mokotów
hala tokarki podtorowej
21.09.2013r.
zdjęcie: mkm101