zajezdnia R-3 Mokotów
wjazd do hali tokarki podtorowej
21.09.2013r.
zdjęcie: mkm101