zajezdnia Wola
odbudowa III hali  (przed halą wagon typu C nr tab. 253)
1947r.
zdjęcie ze zbiorów Jana Marczaka