tymczasowe złącze łubkowe
02.07.2006
zdjęcie: mkm101