wizualizacja tramwaju oferowanego przez PESA SA dla Warszawy
źródło: materiały informacyjne udostępnione przez PESA SA
(podziękowania dla pp. Jerzego Koryckiego i Michała Żurowskiego)