koło typu SAB V60
1. koło bose   2. obręcz   3. wkładka elastyczna   4. pierścień dociskowy   5. śruba łącząca  
źródło: Zdzisław Romaniszyn "Podwozia wózkowe pojazdów szynowych"