grudziądzkie 805Nb nr tab. 67+66   (ex warszawskie 105Nb nr tab. 1388 i 1389)
kwiecień 2000r.
zdjęcie: Piotr Szczęsny