grudziądzkie 805Nb nr tab. 67+68   (ex warszawskie 105Nb 1388 i 1391)
marzec 1999r.
zdjęcie: Piotr Szczęsny