grudziądzkie 805Nb nr tab. 64+63   (ex warszawskie 1383 i 1392)
08.08.1998r.
zdjęcie: Adrian Kulik