zewnętrzny przycisk otwierania drzwi przez pasażerów
wersja 3, stosowana od 2012r.
16.05.2015r.
zdjęcie: mkm101