schemat torowiska w technologii ERS ("szyny w otulinie")
z płytą podbudowy w systemie masy odsprężynowanej