płyta betonowa po zastygnięciu
elementy odwodnienia torowiska
10.05.2009
zdjęcie: mkm101