zbrojenie płyty betonowej w korycie torowiska
10.05.2009
zdjęcie: mkm101