zbrojenie płyty torowej
20.08.2007
zdjęcie: mkm101