zbrojenie płyty torowej (ścian kanału szynowego)
26.07.2007
zdjęcie: mkm101