zbrojenie płyty torowej - widoczny kanalik odprowadzający wodę deszczową
26.07.2007
zdjęcie: mkm101