TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


PLANY INWESTYCYJNE TRAMWAJÓW WARSZAWSKICH - WRZESIEŃ 2007 R.


Pod koniec kwietnia 2007r. Polska dostała prawo organizacji finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012r. Jednym z miast, w których odbywać się będą mecze, została Warszawa. Mecze (w tym mecz otwarcia) odbędą się na Stadionie Narodowym, nowo zbudowanym w miejscu Stadionu Dziesięciolecia, w pobliżu al. Zielenieckiej. Organizacja mistrzostw wymusiła zmianę priorytetów inwestycyjnych tak miasta stołecznego Warszawy jak i spółek zależnych, w tym Tramwajów Warszawskich sp z o.o. W dniu 22 września 2007r. podczas Dni Transportu Publicznego spółka ujawniła nową listę projektów infrastrukturalnych, które zamierza realizować w latach 2007-2015, m.in. przy udziale dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (oś VII - "transport przyjazny środowisku"). W porównaniu do poprzednich planów (zobacz) pojawiła się nowa inwestycja związana z obsługą Stadionu Narodowego, zmieniono także kolejność priorytetów. Dodatkowo niektóre inwestycje infrastrukturalne zostały zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym m. st. Warszawy i miały być sfinansowane z budżetu miasta. TW sp. z o.o. zaplanowało następujące inwestycje:

I) Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Trasy W-Z (odcinek pętla Cm. Wolski - Dworzec Wileński).
W ramach inwestycji przewidziana była modernizacja łącznie 7,6 km toru podwójnego wzdłuż ul. Wolskiej i al. Solidarności wraz z modernizacją wysepek przystankowych oraz zakup 30 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Planowany koszt to ok. 356,0 mln zł (bez VAT), zakładany czas realizacji to lata 2008-2011.

II) Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu al. Jana Pawła II (odcinek pętla Kielecka - pętla Piaski).
W ramach inwestycji przewidziana była modernizacja łącznie 9 km toru podwójnego wzdłuż al. Niepodległości, Chałubińskiego, al. Jana Pawła II i Broniewskiego wraz z modernizacją wysepek przystankowych oraz zakup 25 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Planowany koszt to ok. 250,3 mln zł (bez VAT), założony czas realizacji to lata 2009-2010.

III) Obługa Stadionu Narodowego komunikacją tramwajową.
W ramach inwestycji przewidziano modernizację łącznie 3 km toru podwójnego wzdłuż ulic Targowej i al. Zielenieckiej (z jednoczesną modernizacją pętli al. Zieleniecka) oraz zakup 100 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Planowany koszt to ok. 880 mln zł (bez VAT), zakładany czas realizacji to lata 2009-2012.

IV) Obługa Tarchomina komunikacją tramwajową.
W ramach inwestycji przewidziano budowę łącznie 11,7 km toru podwójnego wzdłuż ulic Modlińskiej, Nowoprojektowanej i Światowida oraz wzdłuż Trasy Mostu Północnego (z jednoczesną budową węzła tramwajowego "Pułkowa" i modernizacją odcinka Huta - węzeł "Pułkowa") i pętli tramwajowo-autobusowej Winnica oraz zakup 57 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Planowany koszt to ok. 587,2 mln zł (bez VAT), zakładany czas realizacji to lata 2008-2011. Budowa torowiska tramwajowego została zapisana w WPI m.st. Warszawy i ma zostać sfinansowana z budżetu miasta (wartość zapisanego finansowania - 130 mln zł). (więcej)

V) Budowa trasy tramwajowej w ciągu Mostu Krasińskiego.
W ramach inwestycji przewidziana była budowa łącznie 3 km toru podwójnego wzdłuż ulicy Krasińskiego, na planowanym Moście Krasińskiego oraz wzdłuż planowanego przedłużenia ul. Budowlanej (na odcinku od pl. Wilsona do ul. Odrowąża), nie zaplanowano natomiast zakup dodatkowego taboru do obsługi tej trasy. Szacowany koszt inwestycji to ok. 50 mln zł (bez VAT), realizacja planowana była na lata 2008-2011. Budowa torowiska tramwajowego została zapisana w WPI m.st. Warszawy i miała zostać sfinansowana z budżetu miasta.

VI) Budowa trasy tramwajowej Dworzec Zachodni - Wilanów.
W ramach inwestycji przewidziano budowę łącznie 14,2 km toru podwójnego wzdłuż ulic Bitwy Warszawskiej 1920r., Banacha, Rostafińskich, Boboli, Rakowieckiej, Goworka, Spacerowej, Belwederskiej, Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej z jednoczesną budową pętli tramwajowej Pałacowa oraz zakup 45 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Szacowany koszt inwestycji to ok. 627,0 mln zł (bez VAT), realizacja planowana była na lata 2011-2013.

VII) Budowa trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego.
W ramach inwestycji przewidziana była budowa łącznie 6,2 km toru podwójnego wzdłuż ulic Gagarina, Czerniakowskiej-Bis, Nowoprojektowanej Wschodniej, Bartyckiej, Nowobartyckiej i Augustówka wraz z budową pętli tramwajowej EC Siekierki oraz zakup 8 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Szacowany koszt inwestycji to ok. 218,3 mln zł (bez VAT), realizacja planowana była na lata 2012-2015.

Łącznie Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. zaplanowały realizację 7 projektów o sumarycznej wartości 2,918 mld zł (bez VAT), dzięki zrealizowaniu których powstałoby 35 km nowych torowisk, zmodernizowane zostałoby 19,6 km istniejących torowisk oraz zakupione zostałoby 265 nowych niskopodłogowych przegubowych wagonów tramwajowych.

 


W pierwszej połowie listopada 2007r. TW podało do publicznej wiadomości informację o zaawansowaniu prac nad konkretnymi projektami. Na podstawie udostępnionych informacji wiadomo że:
- gotowe były Studia Wykonalności dla projektów I, II, IV, VI i VII, uzasadniające wykonanie zamierzonych inwestycji.
- w trakcie przygotowywania był przetarg na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu III.
- w trakcie przygotowywania był przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu I.
- gotowe były założenia do przetargu na tramwaje niskopodłogowe, których zakup powiązano z projektami I, II i III.
- koszt budowy infrastruktury (torowiska, układ zasilania, układ sterowania ruchem, przystanki z systemem informacji przystankowej) dla projektów IV i V miał być poniesiony przez budżet miasta (na podstawie zapisów w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym m. st. Warszawy).
- na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich (jako inwestora) była przygotowywana dokumentacja projektowa dla Trasy Mostu Północnego i Trasy Krasińskiego, zawierająca także projekty infrastruktury tramwajowej (w ramach projektów Tramwajów Warszawskich nr IV i V).


opracowano na podstawie materiałów informacyjnych TW sp. z o.o.

21.11.2007 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101