TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


PLANY INWESTYCYJNE TRAMWAJÓW WARSZAWSKICH - LIPIEC 2008 R.


W dniu 8 lipca 2008r, po długich negocjacjach, parafowana została umowa wieloletnia między Tramwajami Warszawskimi a Zarządem Transportu Miejskiego (organizatorem komunikacji publicznej w Warszawie), która znacząco zmieniła priorytety inwestycyjne TW sp. z o.o. (dla porównania - poprzednie). W myśl tej umowy spółka pozostała nadal odpowiedzialna za zakupy nowego taboru tramwajowego, utrzymanie i remonty użytkowanego taboru oraz utrzymanie, remonty i modernizacje posiadanej infrastruktury - te inwestycje mają być finansowane wyłącznie przez spółkę (z możliwością dofinansowania z pieniędzy Unii Europejskiej). Natomiast budowa nowych tras tramwajowych (poza nielicznymi, zapisanymi w umowie wieloletniej wyjątkami) stała się zadaniem miasta (a dokładniej - Zarządu Transportu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich). Tym samym z planów inwestycyjnych TW zniknęły takie inwestycje jak budowa nowej trasy tramwajowej na Tarchomin i budowa trasy tramwajowej Dworzec Zachodni - Wilanów (z odnogą do Warszawskiego Parku Technologicznego na Siekierkach) - obie te inwestycje miały być wybudowane pod egidą ZTM i finansowane bezpośrednio ze środków miasta. Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. pozostały natomiast inwestorem budowy trasy w ciągu ulic Powstańców Śląskich, Kasprzaka i Ordona oraz torowiska w ciągu ul. Krasińskiego, inwestorem prac modernizacyjnych w ciągu trasy W-Z, al. Niepodległości/al. Jana Pawła II/ul. Broniewskiego, i ul. Targowej/al. Zielenieckiej, spółka miała także z własnych środków kupować nowy tabor.

W dniu 18 lipca 2008r. podczas spotkania informacyjnego "Rozwój Systemu Transportowego w Warszawie" spółka ujawniła nową listę projektów infrastrukturalnych, które zamierzała realizować w latach 2007-2015, m.in. przy udziale dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (oś VII - "transport przyjazny środowisku"). TW sp. z o.o. zaplanowało następujące inwestycje:

I) Obługa Stadionu Narodowego komunikacją tramwajową.
W ramach inwestycji przewidziano modernizację łącznie 3 km toru podwójnego wzdłuż ulic Targowej i al. Zielenieckiej (w tym modernizację torowiska, przebudowę platform przystankowych, priorytety na skrzyżowaniach) oraz budowę nowej pętli tramwajowej Stadion (w zastępstwie przewidzianej do likwidacji pętli al. Zieleniecka), obsługującej Stadion Narodowy a zarazem tworzącej zintegrowany węzeł przesiadkowy z koleją (stacja W-w Stadion) i metrem (planowana stacja Stadion na II linii metra). W ramach inwestycji przewidziano także zakup 30 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Planowany koszt to ok. 297 mln zł (bez VAT), zakładany czas realizacji to lata 2009-2012. W chwili ogłoszenia nowej listy projektów TW trwały uzgodnienia gotowego SIWZ na zakup tramwajów oraz przygotowywany był przetarg na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu.
Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania z Listy Indykatywnej "Euro 2012" - spodziewane dofinansowanie wynosi 45 mln euro.

II) Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Trasy W-Z (odcinek pętla Cm. Wolski - Dworzec Wileński).
W ramach inwestycji przewidziano modernizację łącznie 7,6 km toru podwójnego wzdłuż ul. Wolskiej i al. Solidarności wraz z budową pasa autobusowo-tramwajowego, przebudową węzła Okopowa-al. Solidarności i modernizacją wysepek przystankowych oraz zakup 30 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Planowany koszt to ok. 433,0 mln zł (bez VAT), zakładany czas realizacji to lata 2008-2011. W chwili ogłoszenia nowej listy projektów TW trwał I etap modernizacji (odcinek Cm. Wolski - pl. Bankowy), oraz odbywały się uzgodnienia gotowego SIWZ na zakup tramwajów, w przygotowaniu był przetarg na projekt oraz wykonanie II etapu modernizacji (odcinek pl. Bankowy - Jagiellońska). III etap modernizacji (odc. Jagiellońska - pl. Wileński wraz z modernizacją węzła) przewidziano do realizacji w trakcie budowy stacji metra Dworzec Wileński.
Inwestycja miała zostać zgłoszona do konkursu w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

III) Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu al. Jana Pawła II (odcinek pętla Kielecka - pętla Piaski).
W ramach inwestycji przewidziana była modernizacja łącznie 9 km toru podwójnego wzdłuż al. Niepodległości, Chałubińskiego, al. Jana Pawła II i Broniewskiego wraz z modernizacją wysepek przystankowych i wprowadzeniem priorytetów na skrzyżowaniach oraz zakup 25 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Planowany koszt to ok. 323,0 mln zł (bez VAT), założony czas realizacji to lata 2009-2012. W chwili ogłoszenia nowej listy projektów TW gotowe było Studium Wykonalności dla projektu oraz trwały uzgodnienia gotowego SIWZ na zakup tramwajów.
Inwestycja miała zostać zgłoszona do konkursu w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

IV) Rozbudowa trasy tramwajowej Bemowo - Kasprzaka.
W ramach inwestycji przewidziano budowę trasy tramwajowej ok. 3 km toru podwójnego w ciągu ul. Powstańców Śląskich (odcinek Radiowa - Górczewska), Ordona (odcinek Wolska - Kasprzaka) i Kasprzaka (odcinek Ordona - Skierniewicka) wraz z modernizacją pętli Cm. Wolski i wprowadzeniem priorytetów na skrzyżowaniach oraz zakup 10 niskopodłogowych wagonów przegubowych. W chwili ogłoszenia nowej listy projektów TW gotowe było Studium Wykonalności dla projektu. Wiadukt tramwajowy w ciągu ul. Powstańców Śląskich miał powstać w latach 2008-2010 w ramach budowy trasy ekspresowej S-8 (Konotopa-Powązkowska). W chwili ogłoszenia nowej listy projektów TW trwały uzgodnienia gotowego SIWZ na zakup tramwajów.
Inwestycja miała zostać zgłoszona do konkursu w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

V) Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ramach inwestycji przewidziany był zakup 40 niskopodłogowych wagonów przegubowych. W chwili ogłoszenia nowej listy projektów TW trwały uzgodnienia gotowego SIWZ na zakup tramwajów. Inwestycja miała zostać zgłoszona do konkursu w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

VI) Zakup 20 tramwajów niskopodłogowych.
W ramach inwestycji przewidziany jest zakup 20 niskopodłogowych wagonów przegubowych. W chwili ogłoszenia nowej listy projektów TW trwały uzgodnienia gotowego SIWZ na zakup tramwajów. Inwestycja miała być sfinansowana w ramach umowy wieloletniej TW-ZTM.

VII) Zakup 31 tramwajów niskopodłogowych.
W ramach inwestycji przewidziano zakup 31 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Zadanie byłoby zrealizowane jako tzw. zakup uzupełniajšcy w ramach przetargu na nowe tramwaje niskopodłogowe, jego realizacja uzależniona była jednak od decyzji ZTM o powierzeniu TW obsługi budowanej aktualnie trasy tramwajowej na Tarchomin (w przypadku wprowadzenia tam operatora prywatnego zamiast TW - nie zostałby zrealizowany zakup uzupełniajšcy). W chwili ogłoszenia nowej listy projektów TW trwały uzgodnienia gotowego SIWZ na zakup tramwajów.

Łącznie Tramwaje Warszawskie zaplanowały realizację 6 projektów, dzięki zrealizowaniu których powstałoby 3 km nowych torowisk, zmodernizowane zostałoby 19,6 km istniejących torowisk oraz zakupione zostałoby 155-186 nowych niskopodłogowych przegubowych wagonów tramwajowych (przy czym tabor tramwajowy miał być zakupiony w ramach jednego dużego przetargu).

 


Pozostałe inwestycje infrastrukturalne przestały być zadaniami TW sp. z o.o. - zostały inwestycjami Zarządu Transportu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich, finansowanymi z budżetu miasta. Niektóre z nich zostały zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym m. st. Warszawy na lata 2008-2013, pozostałe nie mają określonego terminu realizacji.

I) Obługa Tarchomina komunikacją tramwajową.
W ramach inwestycji przewidziano jest budowę łącznie 11,7 km toru podwójnego wzdłuż ulic Modlińskiej, Nowoprojektowanej i Światowida oraz wzdłuż Trasy Mostu Północnego (z jednoczesną budową węzła tramwajowego "Pułkowa" i modernizacją odcinka Huta - węzeł "Pułkowa") i pętli tramwajowo-autobusowej Winnica. Zakładany czas realizacji to lata 2008-2011. Budowa torowiska tramwajowego na odcinku TMP - Winnica została zapisana w WPI m.st. Warszawy jako inwestycja ZTM i ma zostać sfinansowana z budżetu miasta (wartość zapisanego finansowania - 130 mln zł), budowa torowiska tramwajowego w ciągu Trasy Mostu Północnego została zapisana w WPI m.st. Warszawy jako inwestycja ZDM (w ramach budowy Trasy). (więcej)

II) Budowa trasy tramwajowej w ciągu Mostu Krasińskiego.
W ramach inwestycji przewidziana była budowa łącznie 3 km toru podwójnego wzdłuż ulicy Krasińskiego, na planowanym Moście Krasińskiego oraz wzdłuż planowanego przedłużenia ul. Budowlanej (na odcinku od pl. Wilsona do ul. Odrowąża). Realizacje zaplanowano na lata 2008-2011. Budowa torowiska tramwajowego została zapisana w WPI m.st. Warszawy i miała zostać sfinansowana wspólnie przez budżet miasta (jako inwestycja ZDM w ramach budowy trasy) i TW sp. z o.o. (w ramach umowy wieloleniej).

III) Budowa trasy tramwajowej Dworzec Zachodni - Wilanów.
W ramach inwestycji przewidziano budowę łącznie 14,2 km toru podwójnego wzdłuż ulic Bitwy Warszawskiej 1920r., Banacha, Rostafińskich, Boboli, Rakowieckiej, Goworka, Spacerowej, Belwederskiej, Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej z jednoczesną budową pętli tramwajowej Pałacowa. Inwestycja nie została zapisana w WPI m. st. Warszawy, termin realizacji jest nieznany.

IV) Budowa trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego.
W ramach inwestycji przewidziana była budowa łącznie 6,2 km toru podwójnego wzdłuż ulic Gagarina, Czerniakowskiej-Bis, Nowoprojektowanej Wschodniej, Bartyckiej, Nowobartyckiej i Augustówka wraz z budową pętli tramwajowej EC Siekierki. Inwestycja nie została zapisana w WPI m. st. Warszawy, termin realizacji jest nieznany.

 


opracowano na podstawie materiałów informacyjnych TW sp. z o.o.

18.07.2008 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101