TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


PLANY INWESTYCYJNE TRAMWAJÓW WARSZAWSKICH - KWIECIEŃ 2007 R.


W połowie kwietnia 2007r. Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. ujawniły listę projektów infrastrukturalnych, które spółka zamierza zgłosić do dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (oś VII - "transport przyjazny środowisku"). Należały do nich następujące inwestycje:

1) Obługa Tarchomina komunikacją tramwajową.
W ramach inwestycji przewidziana był budowa łącznie 11,7 km toru podwójnego wzdłuż ulic Modlińskiej, Nowoprojektowanej i Światowida oraz wzdłuż Trasy Mostu Północnego (z jednoczesną budową węzła tramwajowego "Pułkowa" i modernizacją odcinka Huta - węzeł "Pułkowa") i pętli tramwajowo-autobusowej Winnica oraz zakup 57 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Planowany koszt to ok. 587,4 mln zł (bez VAT), zakładany czas realizacji to lata 2007-2010. (więcej)

2) Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu al. Jana Pawła II (odcinek pętla Kielecka - pętla Piaski).
W ramach inwestycji przewidziana była modernizacja łącznie 9 km toru podwójnego wzdłuż al. Niepodległości, Chałubińskiego, al. Jana Pawła II i Broniewskiego wraz z modernizacją wysepek przystankowych oraz zakup 25 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Planowany koszt to ok. 250,3 mln zł (bez VAT), założony czas realizacji to lata 2009-2010.

3) Budowa trasy tramwajowej Dworzec Zachodni - Wilanów.
W ramach inwestycji przewidziana była budowa łącznie 14,2 km toru podwójnego wzdłuż ulic Bitwy Warszawskiej 1920r., Banacha, Rostafińskich, Boboli, Rakowieckiej, Goworka, Spacerowej, Belwederskiej, Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej z jednoczesną budową pętli tramwajowej Pałacowa oraz zakup 45 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Szacowany koszt inwestycji to ok. 627 mln zł (bez VAT), realizacja planowana była na lata 2011-2013.

4) Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Trasy W-Z (odcinek pętla Cm. Wolski - Dworzec Wileński).
W ramach inwestycji przewidziana była modernizacja łącznie 7,6 km toru podwójnego wzdłuż ul. Wolskiej i al. Solidarności wraz z modernizacją wysepek przystankowych oraz zakup 20 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Planowany koszt to ok. 276,1 mln zł (bez VAT), zakładany czas realizacji to lata 2011-2013.

5) Budowa trasy tramwajowej w ciągu Mostu Krasińskiego.
W ramach inwestycji przewidywano budowę łącznie 3 km toru podwójnego wzdłuż ulicy Krasińskiego, na planowanym Moście Krasińskiego oraz wzdłuż planowanego przedłużenia ul. Budowlanej (na odcinku od pl. Wilsona do ul. Odrowąża), oraz zakup 25 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Szacowany koszt inwestycji to ok. 350 mln zł (bez VAT), realizacja planowana była na lata 2012-2015.

6) Budowa trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego.
W ramach inwestycji przewidziana była budowa łącznie 6,2 km toru podwójnego wzdłuż ulic Gagarina, Czerniakowskiej-Bis, Nowoprojektowanej Wschodniej, Bartyckiej, Nowobartyckiej i Augustówka wraz z budową pętli tramwajowej EC Siekierki oraz zakup 8 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Szacowany koszt inwestycji to ok. 218,3 mln zł (bez VAT), realizację zaplanowano na lata 2012-2015.

Łącznie Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. zamierzały zgłosić 6 projektów o sumarycznej wartości 2,31 mld zł (bez VAT), dzięki zrealizowaniu których powstałoby 35 km nowych torowisk, zmodernizowane zostałoby 16,6 km istniejących torowisk oraz zakupione zostałoby 180 nowych niskopodłogowych przegubowych wagonów tramwajowych.

 


opracowano na podstawie materiałów informacyjnych TW sp. z o.o.

16.04.2007 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101