TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


PLANY INWESTYCYJNE TRAMWAJÓW WARSZAWSKICH - MARZEC 2013 R.


19 marca 2013r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Rady m. st. Warszawy Tramwaje Warszawskie przedstawiły zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata. Zamierzenia te mają być realizowane we współpracy z miastem, część z nich ma powstać przy udziale dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, reszta ma być zbudowana z funduszy własnych spółki. Zamierzenia zostały podzielone na kilka grup:

A. Inwestycje przewidziane do realizacji w latach 2014-2020 w razie uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej - priorytetowe

I) Budowa trasy tramwajowej Puławska - Wilanów.
W ramach inwestycji przewidziano budowę około 10 km toru podwójnego wzdłuż ulic Goworka, Spacerowej, Belwederskiej, Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej z jednoczesną budową pętli tramwajowej Pałacowa oraz zakup 40 niskopodłogowych dwukierunkowych wagonów przegubowych. Szacowany koszt inwestycji to ok. 550 mln zł (w tym około 200 mln zł infrastruktura i około 350 mln zł tabor).

II) Budowa trasy tramwajowej Waszyngtona - Gocław.
W ramach inwestycji przewiduje się budowę około 4 km toru podwójnego przez ogródki działkowe i następnie wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego wraz z budową bezkolizyjnego przejścia nad Trasą Łazienkowską i budową pętli autobusowo-tramwajowej Gocław (w miejscu obecnej autobusowej) oraz zakup 31 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Planowany koszt to ok. 360 mln zł (w tym około 110 mln zł infrastruktura i około 250 mln zł tabor).

III) Budowa trasy tramwajowej Żerań FSO - Tarchomin.
W ramach inwestycji przewidywana jest budowa około 4 km toru podwójnego wzdłuż ul. Modlińskiej (w tym możliwość budowy pętli pośredniej w rejonie planowanego parkingu P+R przy skrzyżowaniu z ul.Płochocińską) oraz zakup 20 niskopodłogowych wagonów przegubowych. Planowany koszt nie jest w pełni określony (około 100 mln zł wyniesie koszt infrastruktury, około 175 mln zł koszt taboru, nieznane są natomiast koszty wykupu działek pod poszerzenie pasa drogowego ul. Modlińskiej).

IV) Budowa zajezdni tramwajowej R-5 Annopol.
W ramach inwestycji przewidziano budowę hali i torów postojowych na około 150 składów/wagonów przegubowych, budowę torowiska dojazdowego wzdłuż ul. Inowłodzkiej oraz modernizację podstacji trakcyjnej "Annopol".

V) Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu obwodnicy śródmiejskiej.
W ramach inwestycji przewidywana jest modernizacja torowisk na Moście Gdańskim (umożliwiająca podniesienie prędkości na moście) oraz wzdłuż ulic Starzyńskiego, Słomińskiego, Okopowej i Towarowej wraz z przebudową węzła na Rondzie Starzyńskiego i modernizacją wysepek przystankowych (w tym montażem systemu informacji przystanowej).

B. Inwestycje przewidziane do realizacji w latach 2014-2020 w razie uzyskania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej - w dalszej kolejności

VI) Budowa trasy tramwajowej Kasprzaka - Puławska.
W ramach inwestycji przewidziano budowę około 5 km toru podwójnego wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia, ulic Prądzyńskiego, Bitwy Warszawskiej 1920r., Banacha, Rostafińskich, Boboli i Rakowieckiej z jednoczesną budową tunelu tramwajowego pod Dworcem Zachodnim oraz zakup 14 niskopodłogowych dwukierunkowych wagonów przegubowych. Szacowany koszt inwestycji to ponad 500 mln zł.

VII) Budowa trasy tramwajowej Broniewskiego - wschodnia Białołęka.
W ramach inwestycji przewiduje się budowę torowiska wzdłuż ulicy Krasińskiego, na planowanym Moście Krasińskiego oraz wzdłuż planowanego przedłużenia ul. Budowlanej, ulic Matki Teresy, św. Wincentego, Głębockiej i planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej aż do pętli Brzeziny (zlokalizowanej przy planowanej wschodniej części Trasy Mostu Północnego), (w tym możliwość budowy pętli pośredniej w rejonie centrum handlowego Targówek przy ul. Głębockiej) oraz zakup 35 niskopodłogowych wagonów przegubowych.

VIII) Budowa trasy tramwajowej Bródno-Targówek.
W ramach inwestycji przewiduje się budowę torowiska od skrzyżowania ul. Matki Teresy i św. Wincentego do planowanej stacji metra Trocka. Nowa trasa umożliwiałaby szybki dowóz mieszkańców Bródna do najbliższej stacji II linii metra. Inwestycja może nie zostać zrealizowana w razie zmiany przebiegu metra w rejonie Zacisza i Bródna.

 


C. Potencjalne kierunki dalszego rozwoju sieci tramwajowej

- odcinki miejskie:
- Gocławek - węzeł Płowiecka/Marsa wraz z budową centrum przesiadkowego
- Marymont-Potok - Gwiaździsta
- Rondo Żaba - al. Tysiąclecia - Waszyngtona
- Gagarina - Czerniakowska-bis - Bartycka - EC Siekierki
- Stalowa - Targówek
- odcinki pozamiejskie (realizacja wymagałaby zmian zakresu finansowania komunikacji miejskiej - z współudziałem gmin pozawarszawskich:
- w kierunku Ząbek
- w kierunku Marek
- w kierunku Łomianek
- w kierunku Izabelina
- w kierunku Babic/Leszna
- w kierunku Raszyna/Janek
- w kierunku Piaseczna.
Powyższe kierunki rozwoju wymagają dokładniejszych analiz technicznych i ekonomicznych, ich realizacja w najbliższym czasie jest mało prawdopodobna.

 


opracowano na podstawie materiałów informacyjnych TW sp. z o.o. oraz informacji prasowych

13.04.2013 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101