tramwar.republika.pl


PRAWA AUTORSKIE


Strona 'tramwar.pl' jest utworem w rozumieniu "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (tekst jednolity - Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904) i jako taki podlega ochronie prawnej.
Koncepcja graficzna strony, tekst i tabele zawarte na stronie są własnością autora strony (mkm101), o ile nie zaznaczono inaczej. Żadna część niniejszej strony, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być publikowana, rozprowadzana, reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny oraz nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez zgody autora strony.
Zdjęcia i schematy znajdujące się na stronie są własnością ich autorów. Zdjęcia i schematy, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie mogą być publikowane, rozprowadzane, reprodukowane ani przetwarzane w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny oraz nie mogą być przechowywane w jakiejkolwiek bazie danych bez zgody ich autorów.
Powyższe ograniczenia nie dotyczą dozwolonego użytku osobistego (w rozumieniu art.23 wspomnianej ustawy).

Autor28.11.2022 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101