TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


ZMODERNIZOWANY WAGON 116N


W ramach zamierzeń dotyczących rozbudowy sieci tramwajowej, pojawił się projekt odbudowy linii tramwajowej na Trakcie Królewskim. Projekt przywrócenia trakcji tramwajowej na Krakowskim Przedmieściu napotkał jednak opór konserwatora zabytków, uważającego że sieć napowietrzna wpłynie negatywnie na wizerunek zabytkowej ulicy. Z uwago na protest konserwatora TW zadecydowały o podjęciu prac nad innymi sposobami zasilania tramwaju. Wśród rozpatrywanych rozwiązań znalazły się
- tramwaj zasilany z tzw. trzeciej szyny
- tramwaj zasilany energią zmagazynowaną w kondenstorach, uzupełnianą na przystankach
- tramwaj zasilany energią zmagazynowaną w kondensatorach o dużej pojemności, uzupełnianą w sposób ciągły z prądnicy lub ogniwa paliwowego
- tramwaj zasilany energią z baterii akumulatorów
Ostatecznie zrezygnowano z dwóch pierwszych rozwiązań - m.in. z powodu konieczności inwestycji w dodatkową infrastrukturę zasilającą. W czerwcu 2005r. podjęto prace projektowe nad kolejnym proponowanym rozwiązaniem - napędem z baterią akumulatorów. W ciągu dwóch miesięcy Instytut Elektrotechniki wspólnie z TW opracował projekt modyfikacji układu elektrycznego tramwaju. Do modernizacji wybrano wagon typu 116N, wyposażony fabrycznie w opracowany przez IEL impulsowy układ rozruchu oparty o tyrystory GTO.

W wagonie zamontowano niklowo-kadmowe akumulatory nowej generacji (typ 6F22, prod. Hoppecke), zgrupowane w 4 panelach umieszczonych w części wysokopodłogowej pod siedzeniami - co z kolei wymusiło ustawienie foteli w tych miejscach rzędem (oparciami do okien). Zmodyfikowano układ sterowania tramwaju w sposób umożliwiający ładowanie baterii energią uzyskaną podczas hamowania rekuperacyjnego (dotychczas oddawaną do sieci lub traconą na rezystorach hamowania), a także zapewniający wspomaganie rozruchu i kontrolę stopnia naładowania/rozładowania baterii akumulatorów. Przejście na pobór energii z akumulatorów odbywa się za pomocą przełącznika na pulpicie bocznym.

Zamontowana bateria akumulatorów ma pojemość umożliwiającą przejazd około 6 km bez zasilania z sieci górnej (przykładowo - odcinek Traktu Królewskiego od ul. Bonifraterskiej do pl. Unii Lubelskiej), przy rozładowaniu nie większym niż 40% (a więc nie zmniejszającym żywotności akumulatorów). Bateria jest doładowywana do pełnej pojemności podczas jazdy na odcinkach z zasilaniem z sieci górnej.
Projektanci zakładają żywotność baterii na około 4-5 tys cykli ładowania/rozładowania czyli około 1,5-2 lata eksploatacji.

Pierwsze jazdy próbne odbyły się w sierpniu 2005r. (nocami). W dniu 8 września 2005r. około godz 16.30 zmodernizowany tramwaj przejechał próbnie po nie posiadającym jeszcze sieci górnej odcinku Nowe Bemowo - Reymonta (na budowanej linii Nowe Bemowo - Piaski). Następnego dnia na tym samym odcinku odbyła się oficjalna jazda pokazowa dla włodarzy miasta (wśród obecnych byli m.in. przezydent Warszawy L. Kaczyński, dyrektor ZTM R. Czapla, dyrektor Biura Komunikacji S.Szweycer) oraz dla dziennikarzy.

           
           

Przejazd odbył się bez przeszkód, również podczas kolejnych jazd próbnych (odbywających się tylko nocami) wagon nie sprawiał większych problemów, toteż pod koniec października TW zadecydowało o wprowadzeniu tramwaju (hucznie choć niesłusznie ogłoszonego "tramwajem hybrydowym") do ruchu liniowego.

W dniu 28 października 2005r. zmodernizowany wagon 3002 wyjechał na ówczesną linię 12 (Nowe Bemowo - al. Zieleniecka). Przez kolejne miesiące wagon, eksploatowany stale na linii 12, kursował na części trasy tej linii z opuszczonym pantografem (w kierunku pętli al. Zieleniecka na odcinku pl. Starynkiewicza - al. Zieleniecka, w kierunku pętli Nowe Bemowo na odcinku DT Wola - Nowe Bemowo), budząc początkowo zaskoczenie nie tylko przechodniów czy motorniczych ale nawet instruktorów Nadzoru Ruchu. Co ciekawe, celem zmniejszenia poboru energii, przejazd bez zasilania z sieci górnej odbywał się z wyłączonym ogrzewaniem. W dniu 21 grudnia 2005r. wagon 3002 uświetnił swą obecnością otwarcie linii Nowe Bemowo - Piaski, także i wtedy przejeżdżając część trasy z opuszczonym pantografem. Po likwidacji linii 12 (w ramach reformy sieci tramwajowej), wagon 3002 pojawia się głównie na linii 1 (pl. Narutowicza - Annopol), choć z powodu problemów z aparaturą nierzadko pozostaje w macierzystej zajezdni.

                   
                     
                     
                     
                   
                           

31.10.2006 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101