TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


WAGONY TYPU 105Ni


Wagony typu 105Na i pochodnych (popularnie - stopiątki) oprócz pewnych zalet (cztery pary drzwi ułatwiające wymianę pasażerów) posiadały liczne wady (najważniejszą z nich jest zbyt słaba konstrukcja pudła). W ciągu wielu lat producent wprowadzał liczne udogodnienia i zmiany poprawiające tak komfort jazdy pasażerów jak i komfort pracy motorniczego i codziennej obsługi przez zaplecze - efektem były kolejne podtypy stopiątek. Podobnie Tramwaje Warszawskie modyfikowały użytkowane tramwaje, m.in. wprowadzając otwieranie drzwi przez pasażera, montując połówkowe pantografy, wymieniając podzespoły na nowocześniejsze i mniej awaryjne. Najważniejsze choć najmniej widoczne zmiany dotyczyły układu rozruchu - i tak w Konstalu powstały wagony z aparaturą tyrystorową (typy 106N, 105NT, 106Na, 105N1k, 105N2k i 105N2k/2000), a w Zakładzie Naprawy Tramwajów T-3 seria wagonów z aparaturą tranzystorową (kilka odmian wagonów typu 105N-MW oraz wagony 105N-MWAs). Część z powstałych fabrycznie typów okazała się nieudana (106N), część choć udana, z powodu braku części zamiennych musiała ulec przebudowie (105NT, 106Na, 105N1k), część dzięki wysokiej bezwawaryjności i łatwości obsługi kursuje bez problemów do dnia dzisiejszego (105N2k, 105N2k/2000). Nieco inaczej miała się sprawa z modernizacjami dokonanymi w Warszawie - mimo identycznych ogólnych założeń każda para wagonów wykazywała drobne różnice, wpływające na obsługę tak przez motorniczych jak i przez zaplecze. Z tego powodu wszystkie wagony typów 105N-MW i 105N-MWAs zgromadzono w zajezdni R-1 Wola. Upływ lat dotknął także i te wagony - aparatura stopniowo stawała się coraz bardziej przestarzała technologicznie, a koszty podzespołów były coraz wyższe.

W 2012r. podjęto więc decyzję o kolejnej modernizacji. Tym razem wagony otrzymały nową aparaturę (m.in. nowy typ układu rozruchu oparty o tranzystory IGBT z napędem silnikami prądu stałego), zaprojektowaną od podstaw w należącym do TW Centralnym Laboratorium Energoelektronicznym. Celem poprawy wentylacji wyprowadzono skrzynię oporników rozruchowych na dach wagonu. Z racji wprowadzanych zmian wagony poddane tej modernizacji otrzymują oznaczenie 105Ni.

Pierwszymi wagonami zmodernizowanymi do nowego typu 105Ni zostały wagony 2008+2009 (dotychczas typ 105N-MWAs). Jesienią 2012r. trafiły one do NG - podczas której nie tylko zostały zmodernizowane ale i wprowadzono zmiany typowe dla standardu 2009 (kwadratowe przednie punkty świetlne, nowe oświetlenie przedziału pasażerskiego). W wagonach pozostawiono wcześniej zamontowane przetwornice statyczne, pantografy połówkowe OTK-2 z elektrycznym mechanizmem opuszczania pantografu, napędy drzwi typu IGE z plastikowymi płatami drzwiowymi oraz przyciskami do otwierania drzwi przez pasażera, ogrzewanie termowentylatorami oraz siedzenia prod. Taps (w których wymieniono obicia na nowe). Po tej modernizacji wagony otrzymały nowe oznaczenie 105Ni. Od grudnia 2012r. wagony (ponownie połączone w skład) jeździły na próbach. W styczniu po otrzymaniu homologacji pojawiły się w ruchu liniowym. Modernizacja okazała się udana - w efekcie podjęto decyzję o modernizacjach kolejnych wagonów (tym razem typu 105N-MW) do typu 105Ni. W październiku 2013r. zmodernizowano w ten sposób wagony - 1391''' i 1392", w listopadzie - 1363 i 1364, a w grudniu zakończyła się modernizacja składu 2006+2007. Modernizacjom są poddawane także wybrane wagony typu 105N2k - tu jednak przyczyną jest wysoki koszt części zamiennych dotychczasowej aparatury. W ten sposób zmodernizowano składy 2038+2039 (w kwietniu 2014r.), 2016+2017 (w lipcu 2014r.), 1390+1386 i 2010+2011 (w listopadzie 2015r.) oraz 2012+2013 (w lipcu 2016r.). W sierpniu 2016r. zmodernizowano (dotychczas posiadające nietypową aparaturę z silnikami prądu przemiennego) wagony typu 105Nz 2028 i 2029 - w tym przypadku równocześnie z wymianą aparatury zmieniono także silniki na stałoprądowe LTd-220. Kolejne składy 105N2k przebudowano w październiku (2014"+2015), listopadzie (2020+2021) i grudniu (2022+2023). Ostatnim przebudowanym składem 105N2k był 2018+2019 (przebudowany w kwietniu 2017r.). Obecnie na stanie jest 28 wagonów 105Ni.
W marcu 2018r. skład 2008+2009 był poddany planowemu remontowi, w trakcie którego wymienione zostały skrzynie oporników rozruchowych na standardowe (niskie) i zdemontowano wyświetlacze czołowe BUSE.
W dniu 19 grudnia 2018r. w skrzyni aparaturowej wagonu 1390 doszło do zwarcia (przyczyną okazał się błąd montażowy podczas remontu w 2015r.) - zniszczeniu uległa aparatura i wagon został został odstawiony. Na początku kwietnia 2019r. w ruchu liniowym pokazał się wagon 1386 (jako wagon solo), równocześnie dotychczasowe solówki 1363 i 1364 połączono w skład 1364+1363.
Od 2021r. remonty wagonów 105Ni przeprowadzane są według standardu 2009+ - wagony otrzymują diodowe kierunkowskazy przednie i boczne. Od grudnia tego samego roku ponownie (po remoncie) kursuje skład 1390+1386.WAGONY TYPU 105Ni
wagony 1363 1364 1386 1390 1391''' 1392" 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2016 2017 2018 2019
2038 2039
2014" 2015 2020 2021 2022 2023 2028 2029  
kabina motorniczego  
obecna + + + + - + + +  
brak - - - - + - - -  
pudło  
trzydrzwiowe - - + - - - + +  
czterodrzwiowe + + - + + + - -  
klapy wentylacyjne  
duże - - - + + - - -  
małe + + + - - + + +  
wyświetlacze  
brak + - - - - + - +  
BUSE - + + + + - + -  
wózki 1)  
[2NN] - - - - - + - -  
[2NNa] + + + + + - + +  
silniki  
LTa-220 + + + + + + - -  
LTd-220 - - - - - - + +  
   
wagony 1363 1364 1386 1390 1391''' 1392" 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2016 2017 2018 2019
2038 2039
2014" 2015 2020 2021 2022 2023 2028 2029  
1) oznaczenia wózków wg obecnej nomenklatury TW (zobacz)


WAGONY 105Ni ZMODYFIKOWANE WG POSZCZEGÓLNYCH STANDARDÓW REMONTOWYCH  (opisy standardów)
standard 2009 (2010-2018) sterownicze 2008 2010 2012 2014" 2016 2018 2020 2022 2028
doczepne 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2029
standard 2009+ (od 2021) sterownicze 1364 1390 1392" 2006 2016 2038
doczepne 1363 1386 1391''' 2007 2017 2039


       
 
 
 
W latach 90-tych TW rozpoczęły wprowadzanie poważniejszych zmian do starszych odmian stopiątek, a w 2006r. wprowadzono standaryzację zakresu wprowadzanych zmian podczas planowych remontów. Procedura ta pozwoliła na ujednolicenie wyposażenia wagonów. Z tego względu w 2010r. podjęto decyzję o wprowadzeniu nowych oznaczeń posiadanych stopištek - wszystkie wagony z rozruchem oporowym otrzymały wewnętrzne oznaczenie [105N], wszystkie stopiątki z rozruchem energoelektronicznym otrzymały wewnętrzne oznaczenie [105N2k], natomiast z racji odmienności konstrukcyjnej pozostawiono odróżnienie dla wagonów 123N. Takie uproszczenie oznaczeń jest dużym ułatwieniem obsługowym dla TW, tak w kwestii obsługi zajezdniowej (ujednolicenie obsługi, ujednolicenie części zamiennych), zakresu remontów jak i funkcjonowania spółki (zamówienia, wskaźniki eksploatacyjne w tym awaryjność, zużycie energii).
W przypadku wagonów [105N] nowe oznaczenia używane są standardowo, w przypadku wagonów [105N2k] - oznaczenia używane są wymiennie w zależności od kontekstu - w przypadku wskaźników eksploatacyjnych używane jest nowe oznaczenie, w przypadku kwestii technicznych (obsługa, zamówienia części zamiennych) z racji różnic konstrukcyjnych używane są dotychczasowe oznaczenia.DANE TECHNICZNE
dane ogólne: długość szerokość wysokość masa liczba drzwi
  13500mm 2400mm 3060mm 17,5 t 3-4 1)
dane ogólne: miejsc ogółem miejsc siedzących miejsc stojących wys. podłogi % niskiej podłogi
  125 18 107 910mm -
układ rozruchu rodzaj silników typ silników liczba silników moc godzinowa prędkość maksymalna
impulsowy (IGBT) prądu stałego LTa-220, LTd-220 1) 4 4 x 41,5kW 70 km/h
podwozie (wózki): rozstaw wózków rodzaj typ liczba rozstaw osi w wózku
  6000mm napędowe [2NN], [2NNa] 2) 2 1900mm
liczba miejsc - wg normy 0.15m2/pasażera
1) w zależności od wagonu
2) w zależności od wagonu, oznaczenia wózków wg obecnej nomenklatury TW (zobacz)


  MODYFIKACJE W WARSZAWSKICH STOPIĄTKACH  

  SIEDZENIA W WARSZAWSKICH STOPIĄTKACH  


15.04.2023 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101