TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


TOROWISKO W KONSTRUKCJI RCS


Torowisko wykonane w konstrukcji RCS jest torowiskiem bezpodsypkowym o punktowym podparciu i punktowym mocowaniu szyny.


Torowisko składa się z podbudowy wykonanej z wylewanej miejscu płyty betonowej, rusztu szynowego i zabudowy.

Podbudowę stanowi wylewana na miejscu zbrojona płyta betonowa. W przypadkach gdy wymagane jest dodatkowe wyciszenie torowiska lub ograniczenie powstających wibracji, pomiędzy warstwą izolacyjną i płytą betonową umieszczane są dodatkowo maty wibroizolacyjne.
W konstrukcji RCS stosowane są szyny kolejowe 49E1 (S49) - przy zabudowe zielonej. Odcinki szyn łączone są ze sobą za pomocą spawania termitowego. Komory łubkowe i stopki szyn są otulane kształtkami elastomerowymi, stanowiącymi izolację wibroakustyczną i elektryczną szyn. Szyny mocowane są w torowisku za pomocą węzłów kotwiących.
W przypadku zabudowy trawiastej wody opadowe przesiąkają przez nawierzchnię na poziom podbudowy betonowej. Dzięki punktowemu podparciu szyn i powstałej w ten sposób szczelinie między podbudową a znajdującš się wyżej stopką szyny woda bez przeszkód spływa po powierzchni podbudowy do rynny znajdujšcej się pomiędzy płytami podbudowy. Rynna jest wypełniona mieszanką kruszyw naturalnych, przesiąkliwą dla wody - dzięki czemu woda swobodnie przesącza się do umieszczonych w rynnie rur drenażowych, odprowadzających wodę do układu kanalizacyjnego.

Prace budowlane prowadzone są etapami. Pierwszym jest przygotowanie podtorza - utwardzenie podłoża gruntowego, ułożenie geowłókniny oraz wykonanie i utwardzenie warstwy ochronnej z mieszanki drobnoziarnistych kruszyw naturalnych. Na warstwie ochronnej układana jest mata wibroizolacyjna i folia, a następnie stawiane są na tymczasowym podparciu szyny. Zespawane termitowo szyny po zeszlifowaniu naddatków spawu są otulane elastomerowymi wkładkami a następnie mocowane do bramek montażowych. Powstały w ten sposób ruszt torowy jest ustalany w pionie i poziomie. Kolejnym etapem jest wylewanie "na mokro" betonowej płyty podbudowy. Po zastygnięciu betonu usuwane są bramki montażowe oraz nakładane osłony zabezpieczające mocowanie przed kontaktem z zabudową torowiska. W przypadku zabudowy trawiastej - na istniejącej podbudowie układana jest geowłównina, a na nią wysypywany humus (nawierzchnia ziemna), sięgająca do poziomu główki szyny. Ostatnim etapem jest wysianie trawy lub ułożenie rozchodnika. Po dokonaniu tych prac (i pomyślnym przejściu prób technicznych) torowisko jest gotowe do eksploatacji.ulica odcinek zabudowa realizacja
ul. Rakowiecka Boboli - Łowicka trawa 2015r.
ul. Wołoska Wiktorska - Garażowa trawa 2016r.
ul. Światowida Mehoffera - Barei trawa 2017r.
ul. Puławska Woronicza - Madalińskiego trawa 2018r.
ul. Grochowska al. Zieleniecka - Rondo Wiatraczna rozchodnik 2019r.
ul. Kasprzaka Karolkowa - Skierniewicka rozchodnik 2022r.
ul. Puławska Madalińskiego - Olszewska rozchodnik 2023r.

11.06.2023 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101