ULF typ A nr tab. 22
Wiedeń, Operaring
28.04.2002
zdjęcie: mkm101