ULF typ A nr tab. 14
Wiedeń, Operaring
29.04.2002
zdjęcie: mkm101